Dirección, Claustro de Profesores y P.A.S.

TITULAR DEL CENTRO

Don Fabián de Torres Rodríguez

DIRECTOR GENERAL

Don Julián Martínez Núñez

DIRECTORA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Doña Gloria Pieiga Gil

JEFE DE ESTUDIOS DE ESO Y BACHILLERATO

Don Alberto Palomo Laureano

Departamento de Orientación:

 

Doña Irene Ruiz Cabañero. Orientadora de Infantil y Primaria

Don Francisco Javier Moya Romera. Orientador de Secundaria y Bachillerato

Doña Consolación Ruipérez Cuartero. Profesora de Pedagogía Terapéutica

Doña Mª Carmen Gómez Rodríguez. Auxiliar Técnico Educativo

Profesores tutores, no tutores y personal no docente

Tutores de Educación Infantil

1º A: Doña Cristina Garví Ortells
1º B: Doña Raquel González Ibáñez
2º A: Don Juan Antonio Ochoa Martínez
2º B: Doña Nadia Martínez Merenciano
3º A: Doña Mª. Teresa Morales Callejas
3º B: Doña Inmaculada Paños Martínez

Tutores de Ed. Primaria

1º Ed. Primaria A: Doña María Sainz de Baranda Martínez
1º Ed. Primaria B: Doña Mamen Sánchez García
2º Ed. Primaria A: Doña Llanos Monsalve Serrano
2º Ed. Primaria B: Don Javier Leal Cardo
3º Ed. Primaria A: Doña Susana Monasor Schady
3º Ed. Primaria B: Don David San José Alfaro
4º Ed. Primaria A: Don Alfonso Arroyo Martínez
4º Ed. Primaria B: Doña Pilar Podio Córcoles
5º Ed. Primaria A: Don Enrique Quintanar Ruiz
5º Ed. Primaria B: Doña María del Mar López Tendero
6º Ed. Primaria A: Don Alberto Ramos Alfaro
6º Ed. Primaria B: Doña Esther Ripoll Ferreres

Tutores de Educación Secundaria Obligatoria

1º ESO A: Doña Ana de Mora Navarro
1º ESO B: Doña Inmaculada García Hurtado
2º ESO A: Doña Yolanda Canales Nájera
2º ESO B: Doña Yolanda Tortosa Sáez
3º ESO A: Don Daniel Álvarez Gómez
3º ESO B: Doña Marta Sánchez Martínez
4º ESO A: Don Vicente Carrión Medrano
4º ESO B: Doña Estefanía Lahoz Rodríguez

Tutores de Bachillerato

1º Bachillerato A: Doña Antonia Martínez García
1º Bachillerato B: Doña María José Valero Hoyos
2º Bachillerato A: Don Alberto Moyano de la Granja
2º Bachillerato B: Doña Verónica Jiménez Díaz
2º Bachillerato C: Don Juan Carlos Fernández Romero
Bachillerato Dual: Don Vicente Carrión Medrano

Profesores no Tutores

Don Rafael Martínez Martínez
Don Luis Miguel Peña Comín
Don José Félix Lopera Vaca
Doña Mª Llanos Ballesteros Sáez
Don Juan Antonio Fernández Molina
Don Pedro Roldán Cortés
Don Pascual Segovia Armero
Doña Consolación Ruipérez Cuartero
Doña Gloria Pieiga Gil
Doña Concepción Robert Lara
Don Abel Alonso Alonso
Don Francisco Javier Moya Romera
 Mr Mark David Samson
 Mr Neil Patrick Wild
Don Fernando Álvaro García Romero
Doña Irene Acebal Romera

Personal no Docente

Administración
Doña Elisa Gallego Herreros
Secretaría:
Don David Domínguez Villena
Recepción
Doña Manuela Cotillas Ortega
Doña María del Carmen Baidez Ocaña
Doña Raquel Romero García
Mantenimiento:
Don Emilio Caulín Fernández
Servicio de Limpieza:
Dña. Dolores Martínez García
Dña. María Picazo
Dña. Juana Martínez Peña
Dña. María Victoria Gallego García
Comedor:
Dña. Emilia Gómez García
Dña. Clara López Rozalén
Ayudantes de comedor:
Dña. Mª Carmen Gómez Rodríguez
Dña. Laura Copete Gómez
Dña. Sheila Camargo Domínguez
Dña. Elisa Gallego Herreros
Dña. María de los Llanos García Moreno
DDña. María Sánchez Roldán
Dña. María Picazo Picazo
Dña.  Cristina García Ceres
Dña. Amparo Martínez De La Rosa
Dña. Mª Carmen Salmerón Ortega
Dña. Mª Ángeles Abellán  Leal
Dña. Almudena Rosa Fernández